Blanketter

Nedan finner du bostadsansökningsblankett. Samma blankett gäller för Rackarbo, Dygdebo och Phyllebo. Det räcker att lämna in 1 blankett även om du söker flera bostadsformer.

Ansökningsblankett för bostad

Kölistan rensas 1 januari och 1 juli, så har du skickat in en ansökan precis innan dessa datum behöver du skicka in en ny efter  dessa datum.