Blanketter

Bostadsansökan

Nedan finner du bostadsansökningsblankett. Samma blankett gäller för Rackarbo, Dygdebo och Phyllebo. Det räcker att lämna in 1 blankett även om du söker flera bostadsformer.

Blankett för bostadsansökan

Kölistan rensas 1 februari och 1 augusti. Du som efter dessa datum önskar fortsätta stå i bostadskön måste skicka in en ny bostadsansökan.

 

Uppsägning av hyreskontrakt

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt

Observera att du ska fylla uppsägningsdatum i ruta (2), d.v.s. det datum du vill att hyreskontraktet ska upphöra. Detta datum kan tidigast vara tre månader fr.o.m. nästföljande månad när du skickar in uppsägningen.

  • Intendent

    Frågor om bostadsansökan och uppsägning av hyreskontrakt hänvisas till bostadsstiftelsens intendent.