Bostadskön

Studenthemmens bostadskö är inte baserad på hur länge varje sökande stått i kö. Istället sorterar vi bostadskön på vilken sökande som har flest högskolepoäng och flest nationspoäng.

          Mer om bostadskön

När en bostad blir ledig kontaktar vi dig om du har flest bostadspoäng i kön. Du har då 24h på dig att tacka ja, sedan går erbjudandet vidare till nästa sökande i kön. Om du inte svarar på erbjudandet eller tackar nej till bostaden förlorar du inte din status som bostadssökande och vi kommer kontakta dig igen nästa gång en bostad blir ledig.

Om du inte längre vill få sådana erbjudanden meddelar du till intendent@varmlandsnation.se att du vill gå ur bostadskön. Om du får ett boende hos oss kommer du automatiskt att tas bort ur bostadskön.

1 februari och 1 augusti tömmer vi bostadskön, och alla som därefter önskar stå kvar i kön måste skicka in en ny bostadsansökan.

          Mer om bostadspoängen

Högskolepoäng
Varje högskolepoäng du tagit under tiden du varit medlem vid Värmlands nation räknas som ett bostadspoäng.

Nationspoäng
Varje nationspoäng du tar som ämbetsman vid Värmlands nation räknas som ett bostadspoäng.

När du skickar in en bostadsansökan får du inte räkna med högskolepoäng eller nationspoäng från innevarande termin, utan endast från avslutade terminer. Endast poäng du tagit under tiden du varit medlem vid Värmlands nation räknas. Inför varje ny termin (1 februari respektive 1 augusti) tömmer vi bostadskön och därefter måste du skicka in en ny ansökan om du vill fortsätta stå i kön. Från dessa datum är det tillåtet att börja räkna med poäng från höstterminen respektive vårterminen.

Exempel
Josefine har läst vid Uppsala universitet i fyra terminer men varit medlem vid Värmlands nation under endast en av dessa terminer, höstterminen 2018. Under den terminen tog hon 30hp samt var bibliotekarie vid nationen, vilket ger 8 nationspoäng. I april 2019 skickar hon in en bostadsansökan och får då räkna med de 30 + 8 poäng hon tagit under sin avslutade termin som medlem vid Värmlands nation. Hon får inte räkna högskolepoäng från de terminer då hon inte var medlem vid nationen och hon får inte räkna poäng hon tagit under våren 2019 eftersom den terminen inte är avslutad.