Information till boende

Viktig information till dig som bor i Studenthemmen

Gå med i Facebookgruppen för ditt hem (Phyllebor & Dygdebor respektive Rackarbor). I dessa grupper finner du formulär för felanmälan och löpande information från din HQ.

Till de som flyttar in fr.o.m. hösten 2019 kommer vi dela ut ett välkomstbrev som ni även kan ta del av här:
Välkomstbrev till boende