Såhär ansöker du

Värmlands nations bostadskö baseras på antalet tagna högskolepoäng, ämbetsmannapoäng samt boendepoäng. Högskolepoängen måste vara tagna under tiden du varit medlem i Värmlands nation.

Högskolepoäng: Varje högskolepoäng räknas som en bostadspoäng. Efter en termins heltidsstudier har du alltså 30 köpoäng.

Ämbetsmannapoäng: Genom att inneha ett ämbete vid nationen får man poäng man kan tillgodoräkna sig i bostadskön. Exempelvis ger det 5 poäng per termin att vara frukostvärd och 23 poäng per termin att vara klubbverkare.

Boendepoäng: Genom att bo vid någon av våra bostäder får du 1 poäng/månad du bott. Detta gäller även andra hands-boende. Detta innebär att har du exempelvis bott på Phyllebo i ett år och nu vill söka dig vidare till Rackarbo kan du tillgodoräkna dig 12 st boendepoäng.

För att söka bostad fyller du i och lämnar in blanketten som du hittar till vänster i menyn. För att din ansökan ska vara giltig måste du bifoga följande bilagor:

– Kopia på ditt nationskort. Ta en fotokopia av nationskortet och skicka med. Du kan också få kvitto på erlagd terminsavgift hos 1Q.
– Registreringsutdrag. Visar vilka kurser du är registrerad på denna termin och eventuellt tidigare och kommande terminer. Denna måste skickas med, inga undantag!
Poängutdrag. Visar hur många högskolepoäng du har tagit. Har du inte tagit några poäng behöver du inte lämna in denna.

Båda intygen går att ladda ner på studentportalen under fliken ”Mina sidor” –> ”Beställ intyg”. Kontakta någon av HQ:arna om du har några frågor.

  • Hemmens kuratorer

    Kontakta hemmens kuratorer för mer information om bostäderna och hur du ansöker!

    bostad@varmlandsnation.se