Studiekontroll

För att i möjligast mån försäkra oss om att studenthemmen används som bostäder åt just Värmlands nations studerande medlemmar genomför vi studie- och nationsmedlemskapskontroll varje termin. Det innebär att du som boende ska uppvisa intyg på att du är studerande vid Uppsala universitet eller SLU, och är medlem av Värmlands nation.

När det är dags att skicka in dessa intyg kommer vi meddela alla boende per e-post samt sätta upp anslag på hemmens anslagstavlor.

På vårterminen ska du skicka in registreringsintyg från Ladok som styrker att du är registrerade på 30hp vid Uppsala universitet eller SLU under vårterminen, samt intyg på att terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation erlagts (t.ex. genom att skicka in en bild av ditt nationskort).

På höstterminen ska du skicka in registreringsintyg från Ladok som styrker att du är registrerade på 30hp vid Uppsala universitet eller SLU under höstterminen, resultatintyg från Ladok som styrker att du blivit godkänd på minst 45hp under föregående två terminer, samt intyg på att terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation erlagts (t.ex. genom att skicka in en bild av ditt nationskort).

Undantag
Vissa boende omfattas av olika skäl inte av ovanstående krav. De vanligaste undantagen är att boende är heltidsarvoderad vid Värmlands nation eller att boende har ett äldre hyreskontrakt med annan definition av ’heltidsstuderande’ än den som används i de nya kontrakten. Om du tillhör en sådan undantagsgrupp ska du styrka det vid studiekontroll.

Viktig information för dig som har inneboende
Det är du som innehar förstahandskontraktet som är ansvarig för att skicka in intyg vid studiekontroll. Dessa ska även inkludera intyg som styrker att personen som hyr i andra hand har erlagt terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation (t.ex. genom att skicka in en bild av sitt nationskort).

Under terminen kan även stickprovskontroller, uppföljande kontroller samt kontroll av hemförsäkring genomföras.