Vanliga frågor

Q   Hur ställer jag mig i bostadskön?

A   Fyll i blanketten Bostadsansökan som du finner under Blanketter. På blanketten finns mer information om vilka intyg du måste bifoga.

 

Q   Hur många bostadspoäng krävs för att få en bostad?

A   Det varierar kraftigt men i genomsnitt krävs 30 poäng för att få ett rum på Phyllebo och 100-150 poäng för att få en lägenhet.

 

Q   Hur ofta måste jag uppdatera min information för att stå kvar i bostadskön?

A   1 februari och 1 augusti tömmer vi bostadskön, du som då står i kön och vill fortsätta stå i kö måste skicka in en ny bostadsansökan.

 

Q   Vilka får bo i Värmlands nations bostäder?

A   Aktivt studerande medlemmar vid Värmlands nation. Till aktivt studerande räknas även doktorander. Bostäderna uthyres som tillfällig genomgångsbostad och hyresgäster som upphört att studera äger ej rätt bo kvar.
Följande kontroller genomförs:
– I början av vårterminen begär vi in ett registreringsintyg som visar att boende är registrerad på 30hp vid UU eller SLU
– I början av höstterminen begär vi in ett registreringsintyg som visar att boende är registrerad på 30hp vid UU eller SLU, samt intyg på att den boende under föregående år blivit godkänd på minst 45hp.

 

Q   Vad innebär det att personer som ”söker i par” har förtur till de större lägenheterna?

A   För de stora lägenheterna på Dygdebo och Rackarbo ges förtur till sökande som har en medsökande, detta behöver inte vara en partner utan kan vara t.ex. en vän.