Denna datapolicy har antagits enhälligt av nationernas samarbetsorgan, Kuratorskonventet och gäller för Kuratorskonventet samt de tretton studentnationerna. Nationernas bostadsstiftelser eller delföreningar som är egna juridiska personer omfattas inte av bestämmelserna i den här policyn.

Här hittar du datapolicyn i sin helhet.