Kallelse till Värmlands nations första ordinarie landskap vårterminen 2021

Härmed kallas Värmlands nations landsmän till terminens första ordinarie landskap inför inspektor, måndagen den 1 mars 2020 kl. 18.00 via den digitala plattformen Zoom.

Anmälan sker till 1q@varmlandsnation.se senast söndag 28 februari. Bifoga bild på legitimation och nationskort. Anmälda får sedan en länk till Zoom-mötet.

I anslutning till landskapet äger val av andre kurator rum. En kandidatutfrågning inför andre kuratorsvalet arrangeras på söndag 28 februari 14.00-15.00 på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67105309743. Alla medlemmar är välkomna att delta utan föranmälan. Efter utfrågningen öppnar röstningen i valet. Valurnan är öppen utomhus i nationsträdgården 15.00-16.00 söndag 28 februari och i stora salen i nationshuset 14:30-18:30 måndag 1 mars. För att rösta behöver du uppvisa legitimation och giltigt nationskort på plats.

Preliminär föredragningslista

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av två justerare
 3. Val av två rösträknare
 4. Godkännande av kallelseförfarandet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Meddelanden
 7. Halvårsrapport nationskassan
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Förste kurators verksamhetsberättelse för 2020
 10. Bokslut och revisionsberättelser
  a. Värmlands nation 2019/2020
  b. Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefond 2019/20
  c. Stiftelsen Nils och Maria Stenbecks stipendiefond 2019/20
  d. Stiftelsen Jonas Wahlströms minnesfond 2019/20
  e. Värmlands nations stipendiefonder (allmänna fonden) 2019/20
 11. Bordlagda bokslut och revisionsberättelser
  a. Värmlands nation 2018/19
  b. Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefond 2018/19
  c. Stiftelsen Nils och Maria Stenbecks stipendiefond 2018/19
  d. Stiftelsen Jonas Wahlströms minnesfond 2018/19
  e. Värmlands nations stipendiefonder (allmänna fonden) 2018/19
  f. Stiftelsen Värmlands nations studenthem 2017 (endast bokslut)
  g. Stiftelsen Värmlands nations studenthem 2018 (endast bokslut)
  h. Stiftelsen Uddeholms aktiebolags stipendiefond 2018 (endast bokslut)
 12. Frågan om ansvarsfrihet
  a. Värmlands nations styrelse 2018/2019
  b. Värmlands nations styrelse 2019/2020
 13. Ändring i reglementariska föreskrifterna 43 kap 2 § (stående punkt)
 14. Val av ämbetsmän
  a. Nationskaplan, 1 st (vt21-ht21)
  b. Personlig rådgivare, 1 st (vt21-ht21)
  c. Juridisk rådgivare, 1 st (vt21-ht21)
  d. Besvärsnämnden, ordförande, 1 st (vt21-ht21)
  e. Besvärsnämnden, ledamöter, 2 st (vt21-ht21)
  f. Granskningsman, 1 st (vt21-ht21)
  g. Skriftseriekommittén, ledamöter, 3 st (vt21-ht21)
  h. Skriftseriekommittén, suppleant, 1 st (vt21-ht21)
 15. Fyllnadsval av ämbetsmän
  a. Köksmästare, 1 st (vt21)
  b. Hovmästare, 1 st (vt21)
  c. Ledamot av styrelsen enl. 11 kap 3 § 3 stycket, 1 st (ht20-vt21)
  d. Valnämndens ordförande, 1 st (vt21-ht21)
  e. Köksvärdar, 3 st (vt21)
  f. Barvärdar, 3 st (vt21)
  g. Fikvärd, 1 st (vt21)
  h. Redaktionssekreterare, 1 st (ht20-vt21)
  i. Ledamot av recentiorskommittén, 1 st (vt21-ht21)
  j. Internationell sekreterare, (vt21-ht21)
  k. Uthyrningsvärdar, 3 st (vt21)
  l. Krönikör, 1 st (vt21-ht21)
  m. Stipendienämnden, ledamot farmaceutiska fakulteten, 1st (vt21-ht21)
  n. Stipendienämnden, suppleant farmaceutiska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  o. Stipendienämnden, suppleant historisk-filosofiska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  p. Stipendienämnden, suppleant utbildningsvetenskapliga fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  q. Stipendienämnden, ledamot juridiska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  r. Stipendienämnden, suppleant juridiska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  s. Stipendienämnden, suppleant medicinska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  t. Stipendienämnden, suppleant samhällsvetenskapliga fakulteten, 1st (vt20-ht20)
  u. Stipendienämnden, suppleant teologiska fakulteten, 1st (vt20-ht20)
 16. Övriga frågor
 17. Ordet fritt
 18. Meddelande i 2Q-valet
 19. Landskapets avslutande

Ladda ner den preliminära föredragningslistan.