Landskap

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och består av samtliga medlemmar vid Värmlands nation. Landskapet sker två gånger per termin och kan närmast översätta som ”beslutande stormöte”. Landskapet avslutas vanligtvis med en sexa.

Landskapet leds av landskapsordförande som är en ämbetsman. Protokoll för sekreteraren, också det en ämbetsmannapost. Utöver dessa närvarar alltid inspektor eller proinspektor om den förre har förhinder.

På landskap väljs ämbetsmän och heltidare, här beslutas om budget, bokslut och revision samt andra uppkomna frågor. Här väljs även hedersledamöter och seniorer vid nationen.

Alla landsmän kan begära att en viss fråga ska tas upp på landskapet. Denna ska dock ha inkommit till föredragningslistan senast en vecka innan landskapet.

Landskapen är intressanta och spännande tillställningar som varje landsman bör besöka, åtminstone en gång. Detta är din största chans att påverka nationen, så ta chansen och kom! Kallelsen (det vill säga ”inbjudan”) till landskapen skickas ut till alla medlemmar via nationstidningen Wermlandus. Den anslås även på nationens hemsida och anslagstavlor.

  • Om du har några frågor om hur landskap fungerar, hur man söker ämbeten på landskap eller andra frågor rörande detta, kontakta vår förste kurator!