Mästarna

Klubbmästaren, KLM, är ansvarig för att det alltid finns dryck och växelpengar i barerna. KLM:s arbete är en blandning av att redovisa kassor och dryckesåtgång, beställa dryck och agera hustomte. Det är KLM du ska kontakta om du har blivit av med något i nationens lokaler, då denne ansvarar för upphittade och inlämnade saker.

Köksmästaren, KXM, är nationens mest matglada heltidare. Köket i Wermlandskällar'n är köksmästarens boning där denne ansvarar för menyn, inköp och att vara arbetsledare för de klubbverkare som jobbar i köket. Utöver arbetet i puben ansvarar denna heltidare även för redovisningar, kökshygien och att hitta personal för att hjälpa klubbverkarna.

Hovmästare, HVM, är nationens nyaste heltidstjänst. Ämbetet infördes våren 2009 för att ta hand om den stora mängd uthyrningar och fester som sker på nationen. Det är HVM:s uppgift att planera, genomföra och följa upp dessa. Festerna är av varierande slag, allt från små lunchuthyrningar på 20 personer till en vårbal med uppemot 250 gäster.