Resestipendieutlysning

Värmlands nation utlyser ett antal Uddeholms resestipendier.
Stipendium utdelas till förtjänt medlem av Värmlands nation i Uppsala, som är svensk medborgare och bedriver heltidsstudier vid Uppsala universitet på grund- eller forskarnivå.
Det kommer delas ut stipendier till den totala summan av ungefär 250 000 kronor. Medborgarskap skall styrkas.

Om inte särskilda skäl föreligger delas inte stipendium ut för redan påbörjad resa.
Bifoga specificerad projekt-/resplan och ange om du ämnar genomföra resan,
även om stipendiebeloppet fastställs till ett lägre belopp än det sökta.

Särskilda ansökningshandlingar för resestipendier finns att hämta i trapphuset på Söderbomska huset eller via nationens hemsida.

Samtliga handlingar skall vara i original eller kopior vidimerade av två personer.
Alla övriga omständigheter som den sökande önskar åberopa skall styrkas.

Din ansökan skall lämnas in i ett förseglat kuvert.

Din ansökan ska enbart vara hophäftad med 1 häftstift.

 

Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.

Sista ansökningsdag är 23 april 17:00.

Stipendiesekreterarna kommer finnas tillgängliga i stora salen på Värmlands nation den 23 april mellan 12-17 för frågor och utskrift av nationsbevis.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna

stipsek@varmlandsnation.se