Stipendier

Här hittar du våra aktuella stipendieutlysningar

Forskarstipendieutlysning

Forskarstipendieutlysning – sista ansökningsdag är fredagen den 1 maj 2020, klockan 17.30.

Stipendieutlysning

Stipendieutlysning – sista ansökningsdag är fredagen den 1 maj 2020, klockan 17.30

Värmlands nation har tack vare generösa medlemmar och företag med anknytning till nationen, kunnat upprätta ett antal stipendier. Dessa delas ut till studenter som är medlemmar i Värmlands nation i Uppsala för att uppmuntra och underlätta under studietiden. Många av stipendierna löper över flera terminer och omfattar stora belopp.

På nationshusets anslagstavlor samt anslagstavlor på studenthemmen, Phyllebo, Dygdebo och Rackarbo, anslås information om att tillgängliga stipendier går att söka, deras krav, sista ansökningsdatum och vilken information du ska lämna. Denna information anslås även på hemsidan.

Detta gäller även för bevakning av stipendier. Anslaget kommer upp i början av varje termin och förser dig med information om hur du genomför din bevakning.

Ansökningsblanketter finns att hämta i entrén till Söderbomska huset (det gula huset väster om Stora nationshuset). Där finns även den svarta brevlådan som ifyllda ansökningarna skall lämnas i.

Har du frågor om stipendier? Kontakta våra stipendiesekreterare!


stipsek@varmlandsnation.se

Ansökningsblankett – Blankett för ansökan av nationsstipendier

Blankett för resestipendier – Blankett för ansökan av resestipendier

Bevakningsblankett – Blankett för att bevaka ett redan tilldelat stipendium

Exempelansökan – Instruktion på hur du fyller i ansökan

Länkar med information om stipendier från universitetet


Universitetets stipendier

Akademiförvaltningens hemsida