Stipendier

Stipendieutlysningar hittar du alltid på förstasidan under ”aktuellt”

Värmlands nation har tack vare generösa medlemmar och företag med anknytning till nationen, kunnat upprätta ett antal stipendier. Dessa delas ut till studenter som är medlemmar i Värmlands nation i Uppsala för att uppmuntra och underlätta under studietiden. Många av stipendierna löper över flera terminer och omfattar stora belopp.

På nationshusets anslagstavlor samt anslagstavlor på studenthemmen, Phyllebo, Dygdebo och Rackarbo, anslås information om att tillgängliga stipendier går att söka, deras krav, sista ansökningsdatum och vilken information du ska lämna. Denna information anslås även på hemsidan.

Detta gäller även för bevakning av stipendier. Anslaget kommer upp i början av varje termin och förser dig med information om hur du genomför din bevakning.

Ansökningsblanketter finns att hämta i entrén till Söderbomska huset (det gula huset väster om Stora nationshuset). Där finns även den svarta brevlådan som ifyllda ansökningarna skall lämnas i.

Läs noga igenom FAQ-sidan innan du ansöker! Observera att ansökningsblanketten uppdateras kontinuerligt och stipendienämnden utgår alltid från den senaste versionen, så ladda alltid ner blanketten på nytt inför varje bevakning eller stipendieansökan!

 

  • Stipendiesekreterarna

    Vid frågor om stipendier och stipendietillsättning, kontakta stipendiesekreterarna. De kan svara på alla de frågor du har kring ansökningar, bevakning etc.