Stipendieutlysning

2021-02-19
Ladda ner din ansökningsblankett här

Sista ansökningsdag är fredagen den 12 mars 2021. Fullständigt ifylld ansökan med registerutdrag och studieintyg i original eller som vidimerad kopia skall vara inlämnad senast klockan 17.00. Inlämning sker i entrén till Söderbomska huset i den svarta brevlådan. Samtliga stipendier kan sökas på samma blankett men måste preciseras. Om särskilda behörighetskrav (inklusive medborgarskap) anges i statuten skall behörigheten styrkas med vidimerade kopior av personbevis, pass eller liknande (körkort duger ej för att bevisa medborgarskap). Om vissa egenskaper efterfrågas är det lämpligt att sökanden på något vis styrker att denne besitter dessa. Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset och att ladda ner från nationens hemsida. För beskrivningar av stipendiernas villkor, se www.varmlandsnation.se under ”stipendier”.

Ansökan ska lämnas in i ett förseglat kuvert.

Ansökan ska vara hophäftad i vänstra övre hörnet.

Ansökningsblanketten måste vara underskriven med originalunderskrift, ej kopia av underskrift.

Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier eller är reserver får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.

 

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna.

 

Henrik Zetterberg                                   Ferdinand Rengård

 

stipsek@varmlandsnation.se

I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid
Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra
omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.

Till förtjänt och behövande studerande av Värmlands nation i Uppsala, som ägnar sig åt medicinska eller eventuellt naturvetenskapliga studier. Ett år

Till utländsk student vid Uppsala universitet tillhörande Värmlands nation. Vid tillsättandet skall stort avseende fästas vid om sökanden engagerat sig i eller visat intresse för nationen och dess verksamhet. Engångsbelopp.

 

Till välartad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstads läroverk, med företräde för man. Engångsbelopp. Avgångsbetyg från gymnasieskola i Karlstad krävs.

 

Till obemedlad, studerande medlem av nationen.

Till manlig (ej kvinnlig) studerande vid Värmlands nation vid Uppsala universitet, som har levande eller döda språk som huvudföremål för sina studier. Fyra år.

 

Till sådan studerande, som är behövande och som gjort sig känd för flit i studier och ett hedrande uppförande. Tre år.