11354965_10153418057602139_218908168_n_1

Insamling till staty av Gustaf Fröding

Bakgrund

Värmlands nation har genom tiderna genomfört många kulturbärande projekt och nationen vill nu ännu en gång bidra till traditionen. Gustaf Fröding (1860-1911) var medlem av Värmlands nation under sin studietid vid Uppsala universitet. Vid hans död 1911 åtog sig nationen att för all framtid vårda Frödings grav på Uppsala Gamla Kyrkogård. Varje år högtidlighålls hans födelsedag 22 augusti genom kransnedläggning och ett efterföljande Frödingfika i nationshuset.

Nationen vill hedra värmlänningen Fröding ytterligare, nu genom att resa en staty till hans minne utanför nationsbyggnadens port, det vill säga utanför stora huvudentrén. Idag finns ingen skulptur eller annat offentligt konstverk som synliggör Frödings tid i Uppsala. Det är på tiden att ändra detta.

Även flera andra aktörer har visat sin uppmuntran för denna projektidé i form av moraliskt stöd, så som Wermländska sällskapet i Stockholm, Alsters herrgård, Karlstad kommun, Föreningen Värmlandslitteratur, samt Uppsala Studentkår.

Projektet

Projektet består av tre delar. Det är 1) en nygjutning av själva bysten, 2) ett stenpostament samt 3) en ingravering av text i stenen. Allt är beräknat till en summa av drygt 200 000 kr och för att nå denna summa behöver vi Din hjälp.

Alla bidrag mottages tacksamt, stora som små.

Individer eller organisationer som vill bidra med en större summa pengar kommer att hedras särskilt i samband med bystens uppförande. Den som väljer att stödja projektet med över 10 000 kr kommer att få namnet ingraverat på en gemensam plakett med andra donatorer. Har man möjlighet att bidra med en summa som överstiger 50 000 kr kommer namnet att ges en egen plakett.

Är du eller din organisation intresserad att bidra till projektet så kan du antingen sätta in pengar på plusgirot (se nedan) och märka betalningen med ”Fröding” och ditt namn, eller ta kontakt med Förste kurator Josefine Lindstedt på 018-13 44 45. Om du har frågor gällande projektet eller vill bistå på annat sätt så ta kontakt med Förste kurator eller med nationens antikvarie Marcus Modh på 070 25 27 480. Nationen kan även nås på följande adress: Värmlands nation, Ingmar Bergmansgatan 2, 753 10 Uppsala.

 

 

Uppdatering

Till att börja med vill vi från nationens sida säga tack för att ni bidragit till vår insamling. Tack vare ert bidrag så har vi kommit närmare vårt mål att resa en staty över Gustaf Fröding i Uppsala, något som vi upplever vore ett uppskattat tillskott bland de offentliga verken i staden.

I dagsläget ligger vi strax under 100 000 kr, så det är cirka 80 000 kr kvar för att vi ska nå vårt mål, och vi är mycket hoppfulla om att göra så.

När vi startade vår insamling informerade vi er om att vi tänkt göra en nygjutning av den byst som Carl Eldh utfört av Fröding, och vi fick som ni vet tillstånd av Carl Eldhs Ateljémuseum att gå vidare med Eldhs version. Vid denna tid var detta det enda konstverk som fanns som alternativ, men cirka 1 år efter vi startat insamlingen fick vi kontakt med Bror Hjorths Hus som även de erbjöd sig att låta oss göra en nygjutning av en av deras statyer som Bror Hjorth gjort av Fröding.
Statyn på Bror Hjorths Hus är en helfigur på Fröding där han sitter i kostym spelandes på en lyra. Den är 56 cm hög, 20 cm bred och 29 cm djup och är utfört i gips. Den är vackert komponerad med bra proportioner och ett sobert uttryck.

Inom nationens Biblioteks- och kulturarvsnämnd har vi fört diskussioner om detta nya erbjudande, och kommit fram till att den version som Hjorth skapat vore en mer intressant version att gå vidare med. Biblioteks- och kulturarvsnämnden har stor respekt och beundran för Eldhs version, men den har gjutits många gånger tidigare. Nationen har själv denna version sedan tidigt 1900-tal, och Eldhs version används i samband med våra traditionsenliga Ärtmiddagar. Hjorths version å andra sidan har aldrig tidigare gjutits, och finns bara i en gipsversion på Bror Hjorths Hus – att gjuta denna skulle göra att nationen kunde berika Uppsalas offentliga rum med en aldrig tidigare sedd skulptur utförd av Hjorth. Men det blir också en tolkning av Fröding som aldrig tidigare varit att beskåda i något offentligt rum – varken här eller i andra delar av Sverige.

Vi vill alltså med detta brev informera mer om att statyns utseende kommer att förändras. Och eftersom att ni varit en av de bidragsgivare som givit en större summa pengar till vår insamling, vill vi kunna ger er information om detta i förväg.
Om ni har några synpunkter på denna förändring eller andra funderingar, så är ni varmt välkomna att ta kontakt med nationens Förste kurator Josefine Lindstedt, 018 13 44 45, eller vår antikvarie Marcus Modh, 070 25 27 480.

Plusgiro 27 04 08-8

Fröding
Såhär är det tänkt att statyn ska se ut.

 

Vänliga hälsningar,

Inspektor Lars Burman
Förste kurator Josefine Lindstedt (1q@varmlandsnation.se)
Antikvarie Marcus Modh (marcus_ursus_animus@hotmail.com)

 

Uppmärksamhet i media

  • bild

    Förste kurator Josefine Lindstedt

    Har du några frågor om insamlingen? Du är då varmt välkommen att kontakta nationens förste kurator.