Fröding

Avtäckning av Gustaf Fröding-skulptur

Värmlands nation har genom tiderna genomfört många kulturbärande projekt och nationen vill nu ännu en gång bidra till traditionen. Gustaf Fröding (1860-1911) var medlem av Värmlands nation under sin studietid vid Uppsala universitet. Vid hans död år 1911 åtog sig nationen att för all framtid vårda Frödings grav på Uppsala gamla kyrkogård. Varje år högtidlighålls hans födelsedag den 22 augusti genom kransnedläggning och ett efterföljande Frödingfika i nationshuset.

Nationen vill hedra värmlänningen Fröding ytterligare, nu genom att avtäcka en skulptur till hans minne utanför nationsbyggnadens port. Idag finns ingen skulptur eller annat offentligt konstverk som synliggör Frödings tid i Uppsala. Det är på tiden att ändra detta.

Nationen kommer gemensamt att tåga från nationshusets port kl. 15:00 till Uppsala gamla kyrkogård för kransnedläggning vid Frödings grav. I samband med detta kommer Gustaf Fröding Sällskapet att läsa dikter av skalden. Därefter tågar vi tillbaka till nationshuset för avtäckningen av skulpturen som sker cirka kl. 16:00. Värmlands läns landshövding och Värmlands nations hedersledamot, Kenneth Johansson, kommer att delta i avtäckningen.

Programpunkter för Kulturnatten på Värmlands nation

▹ Tågande till Gustaf Frödings grav. 
Tid: 15:00.
Plats: samling vid Riddartorget, Värmlands nation.
Gemensamt tågar vi från nationshusets stora port till Uppsala gamla kyrkogård för kransnedläggning vid Fröding grav. I samband med detta kommer Gustaf Fröding Sällskapet att läsa dikter av skalden.

▹ Skulpturavtäckning. 
Tid: 16:00.
Plats: vid Värmlands nations stora port.
Nationens Frödingskulptur avtäcks invid nationshusets stora port. Värmland läns landshövding, Kenneth Johansson, deltar. Sång av Värmlands nations kör.

▹ I solnedgången – en miniutställning om Gustaf Fröding.
Tid: 17:00-24:00.
Plats: Geijerrummet på Värmlands nation.
”Tiden förgår, nyss var det vår, snart ligger höst i världen”, nationen bjuder på en liten Frödingutställning i Geijerrummet, nationshuset. Där visar vi nationens verk, bland annat med koppling till skalden själv, av namn som Carl Eldh, Gustaf Fjaestad och Johan Morén. Likaså har vår hedersledamot Lars Lerin lånat ut sitt porträtt föreställandes Fröding till utställningen. Nationens café kommer att hålla öppet i nära anslutning till utställningen.

▹ Historisk cykeltur på tema Fröding, Hospitalet och utvecklingen i Ulleråker.
Tid: 17:30-18:30
Plats: start vid Riddartorget, Värmlands nation
Uppsala stadsbyggnadsförvaltning bjuder in till en cykeltur genom århundraden, dikter och berättelser om det största stadsbyggnadsprojektet i stadens historia. Allt med Gustaf Fröding som tema och kulturhistorikern Hampus Sahlqvist som guide. Cykelturen avslutas i Ulleråker.

▹ Samtal: Gestaltning och konst i en ny stadsdel – kan en Gustaf Fröding användas för att ge identitet? 
Tid: 20:00.
Plats: Värmlands nations bibliotek.
Skalden Fröding var inlagd för psykisk ohälsa och alkoholism under flera år vid Ulleråkers sjukhus, platsen för Sveriges första psykiatriska universitetsklinik. Idag utgör Ulleråkerområdet ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Kommunen försöker ta ett helhetsgrepp på historia, konst och kultur för Ulleråker, något som gett stort utrymme för Fröding. Kan Frödings komplexitet som diktare men också som psykiskt sjuk beröras i estetisk gestaltning? På vilket sätt kan en historisk individ användas för att ge identitet åt ett nytt område? Finns det fördelar och fallgropar med en sådan gestaltning?
Emilie Karlsmo, lektor vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, och Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker, Uppsala kommun, diskuterar konst och gestaltning i utvecklingen av Ulleråker.

▹ Föreläsning: Bilder av Fröding, Sibelius och andra dundergubbar under 1900-talet. 
Tid: 21:00-21:30.
Plats: Värmlands nations bibliotek.
1800-talet var ”konstnärsfurstarnas” tidevarv. Med modell efter bland andra Rubens åtnjöt konstnärer som Thorvaldsen i Köpenhamn och Makart i Wien stor respekt. Man kunde kalla dem kulturella dundergubbar, praktexemplar på virtuost kunnande, som kunde befästa uppfattningen om styrkan och maskuliniteten i nationen. Bilderna av dessa kärngubbar fick en speciell utformning som blev till en porträttkonvention åtminstone under början av 1900-talet. Modernismen hade inga problem med den romantiska konstnärsrollen – tvärtom. Däremot tröttnade man på valörmåleri och experimenterade med nya former. von Bonsdorff kommer presentera exempel på avbildningar av Gustaf Fröding och Jean Sibelius. Föredrag med ljusbilder. Föredraget görs med anledning av Finland 100 år.
Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet och hedersledamot vid Värmlands nation.

▹ En balfantasi – Gôssegôbbera. 
Plats: Värmlands nations stora sal.
Tid: 23:00-23:30.
Manskören Gôssegôbbera framför dikter och sånger av Fröding som avslutningsnummer för vårt Frödingprogram. Förvänta er ett uppträdande med stor värme och underhållning.

Vill du läsa mer om vad som händer på Kulturnatten? Gå in på Kulturnattens hemsida
http://www.kulturnattenuppsala.se/

  • Förste kurator Josefine Lindstedt

    Har du några frågor om insamlingen? Du är då varmt välkommen att kontakta nationens förste kurator.