_EMT8670_minre

Värmlands nations kör

Sångväsendet inom Värmlands Nation har anor sedan 1820-talet, då med. stud. P A Edgren som bildade Wermlands Nations Sångförening. Denna bestod av tolv ynglingar med tre representanter i varje stämma som övade två gånger i veckan. En afton i april marscherade de sjungande iväg till Herr Inspektor, Erik Gustaf Geijer, för att framföra några tidstypiska nationalromantiska stycken. Geijer kände igen flera av värmlänningarna men visste inte att de kunde sjunga så bra – detta gjorde de nämligen med sådan glans att Geijer sprang ut på gatan och omfamnade dem. Följande natt spenderade Herr Inspektor komponerandes en marsch, ”Att älska Gud, kung, fädernesland”, som han dagen därpå tillägnade den skönsjungande sångföreningen.

Under 1900-talet har Wermlands Nations Sångförening utvecklats till en blandad kör med ett ständigt varierande medlemsantal. I slutet av 1980-talet hade kören en möjlig toppnotering på över hundra medlemmar. Idag är kören känd under namnet Värmlands Nations Kör och omfattar ca 50 sångare, jämt fördelat mellan jänter och gôbber. Repertoaren är mycket varierande, men vissa teman finns ständigt på repertoaren såsom vår-/sommarsånger, julsånger, fest- och snapsvisor och givetvis Värmlandsvisan.

Körårets största händelse för kören är den återkommande 4 dagar långa turnén som brukar gå av stapeln under någon utav de första veckorna i maj. Vi åker västerut till hembygden i Värmland för att göra oss hörda i kyrkor, på torg och scener. Förutom den årliga körturnén roar vi oss gärna med körfester och repetitionshelg, nationsframträdanden på baler och gasker, nationskörsfestivalen och, inte att förglömma, naturligtvis våra trevliga torsdagsrep med fika i pausen! Efter repen stannar vi givetvis kvar i nationens pub och umgås ännu mer! Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vid frågor kontakta körens ordförande: ordforande@varmlandsnationskor.se
eller spana in körens hemsida: Värmlandsnationskör

Välkommen att besöka oss!

Veera Tuovinen

 

Aktuellt med kören

Öppet rep den 7 september

Den 7:e september bjuder kören in till en öppen repetition. Alla är välkomna att testa sjunga med kören ca 40 minuter samt ställa frågor efteråt.

Repetitionen äger rum i stora festsalen på Värmlands nation klockan 19:00 till 19:40.

Insjungning den 10 september

Inför höstterminen söker kören nya korister och insjungningarna kommer att hållas söndagen den 10:e september på Värmlands nation. Du hittar mer info om kören på körens hemsida http://varmlandsnationskor.se. där du kan också anmäla dig till insjungningen. Anmälan stänger fredangen den 8:e september klockan 12:00.