Allmän information

Det är hovmästaren som har hand om alla uthyrningar på nationen, och det är till henne eller honom som du vänder dig till med frågor, bokningarsförfrågningar och annat som rör uthyrningsverksamheten.

Hovmästaren har inte rätt att ingå avtal för Värmlands nation. Alla bokningar är därför preliminära tills det att ett avtal har skrivits med både kundens och andre kurators signatur. För att säkra er att ert event verkligen blir av så rekommenderar vi att ni skriver avtal så snart ni är nöjda med ert erbjudande.

När du tecknar avtal med oss så kan du antingen göra det som privatperson eller som en organisation. För privatpersoner så kräver alltid en deposition på 50 % av det totala beloppet senast 10 dagar innan uthyrningen. Även organisationer kan behöva lämna en deposition och då gäller samma villkor som för privatpersoner. Det är därför bra om kunden senast 10 kalenderdagar innan också anger antalet gäster för eventet. Ifall kunden skall teckna avtalet som en organisation så måste den som undertecknar vara firmatecknare för organisationen eller ha en fullmakt från firmatecknaren.

Mer info hittar du här.

Viktigt att komma ihåg!
All personal samt kontaktpersoner är studenter med god serveringskunskap, kunnande och erfarenhet inom området. Vi kan dock inte garantera att personalen är utbildad inom restaurangbranschen och därför kan brister förekomma i mat- och serveringskunskap. Kunden skall vara medveten om att den betalar ett pris efter den kompetens som finns och att detta inte är en professionell restaurangverksamhet.