Lokaler

Stora salen
Stora salen är nationens största rum och kan rymma upp till 180 st. sittande. Fördrink vanligtvis i nedre trapp och gäster nedstiger sedan i salen för middag. Ifall antalet sittande är under 70 st. så lämpar sig biblioteket bättre.

Lokalen är utrustad med ljudsystem, ljus, trådlösa mikrofoner och fast projektor. Den kan också vid behov utrustas med scen även om detta begränsar antalet sittande något. Notera att även trappen in till lokalen kan fungera som scen om maximalt antal sittande önskas. Lokalen kan även fungera som dansgolv vid eventuella släpp. Projektorn i kombination med ljudsystemet och mikrofonerna gör att lokalen även lämpar sig för konferenser och föreläsningar.

_EMT5996_mindre

Biblioteket
Biblioteket är en unik och vacker lokal som kan rymma upp till 72 st. sittande. Här sitter ni omringade av böcker från flera århundraden. Fördrink hålls vanligtvis i övre trapp och gästerna kan därefter bege sig in i biblioteket för middagen.

Lokalen är utrustad med ljudsystem och kan även vid behov utrustas med mikrofon och en bärbar projektor. Salen kan precis som stora salen användas som dansgolv för släpp och lämpar sig då bättre än stora salen då gästerna är få till antalet.

_EMT8490

Läsesalen
Läsesalen rymmer upp till 90 st. sittande och är den tredje lokalen där vi kan hålla middagar. Likt biblioteket hålls fördrink i övre trapp och gäster beger sig sedan till läsesalen för middagen. Detta område används ofta till mingel under eventuella släpp. Den är utrustad med ljudsystem och projektor men till skillnad från de övriga lokalerna lämpar sig ej för dansgolv. Vid behov kan även en mikrofon installeras.

DSC_0108