Kuratelet

1Q ansvarar för organisationen i sin helhet. Denne ser bland annat till så att alla medlemmar är ordentligt registrerade, att verksamheten går bra och att nationens regelverk följs.1Q är även nationens talesperson och ansvarig utåt den "vanliga" världen med bland annat myndighetskontakt. Om du inte vet vem det är du ska kontakta på Värmlands nation så är det 1Q du bör kontakta. 1Q kan då guida dig rätt och antagligen svara på de flesta av dina frågor.

2Q är ansvarig för nationskassan och det mesta som rör nationens ekonomi. Det innebär allt från att sätta budget för verksamheten till kontinuerlig bokföring till utbetalning av arvoden. Dessutom är 2Q ansvarig för nationens lås och larm. Om du jobbat och inte fått betalt - hör av dig till 2Q.

3Q, är praktiskt ansvarig för all verksamhet på nationen. 3Q är den som ser till att det alltid finns någon som sköter alla uppgifter som behöver genomföras och att nationens olika evenemang marknadsförs. 3Q är personalansvarig, arbetsleder och utbildar ämbetsmän som är involverade i den dagliga verksamheten. Det är till 3Q du hör av dig till om du vill arbeta på nationen.