Minnesfonden

Värmlands nations minnesfond har funnits sedan 2002.

Dess syfte är trefaldigt:

  • att stödja införskaffandet av inventarier med anknytning till nationen och/eller hembygden.
  • att stödja kultur och kulturarbete vid nationen samt
  • att ge stöd i form av stipendier till studenter och forskarstuderande vid Uppsala universitet eller Sveriges Lantbruks-universitet vilka bedriver studier med internationell anknytning.

Värmlands nation i Uppsala är en studentsammanslutning bildad på grundval av gemensam härkomst från Värmland och Dalsland. Nationens verksamhet har till syfte att bland sina medlemmar främja studier och vad som har samband med dessa. Vidare skall nationen verka för att stärka sambandet med hembygden.

Vill du donera till Minnesfonden kan du använda dig av följande uppgifter:

Bankgiro 723-3372
Märk betalningen: ”Minnesfonden, Namn Namnsson”

Det går också bra att swisha in donationer, detta görs till nummer:

123 609 42 96
Märk betalningen med: ”Minnesfonden, Namn Namnsson”

Det finns inget minsta belopp, alla donationer mottages tacksamt.