Vännationer

Värmlands nation har vännationer runt om i framför allt norden. Dessa vänskapsförbund är olika gamla; det äldsta, med Nylands Nation i Helsingfors slöts redan år 1875, medan det med Nyländska Nationen i Åbo är så nytt som från 2013.

Med vännationerna har vi rikligt utbyte som framför allt består av stipendiatresor till dessa. Nationerna skickar även sina respektive skrifter till varandra och bjuder in varandra till diverse festligheter.

För Värmlands nation är ett aktivt utbyte med våra vänner i andra städer och länder en viktig del av vår verksamhet. Den lär oss förstå hur andra, liknande, organiationer fungerar, och på så sätt kan vi lära av varandra. Passa på att åka på en vännationsresa om du har chansen! När det är utlysning av ett kontaktstipendium finns det att läsa på våra anslagstavlor. Stipendierna tillsätts på basis av ämbetsmannapoäng.

Värmlands nation har i dagsläget följande vännationer: