Studenthemmen

Dygdebo, Götgatan 4

Dygdebo ligger i samma byggnad som Phyllebo men istället för korridorsboenden finns här större lägenheter. På Dygdebo finns det inte hiss.

1 r.o.k. med balkong, 43 m² – 5 480 kr / månad 

2 r.o.k. med balkong, 55 m² – 6 673 kr / månad (sökande i par ges förtur)

2 r.o.k., 56 m² – 6 259 kr / månad (sökande i par ges förtur)

I hyran ingår värme och internet

Phyllebo, Torsgatan 5

Phyllebo ligger centralt beläget, några minuters promenad från Uppsalas innerstad och på några hundra meters avstånd från de flesta av nationerna. Huset består av tio studentkorridorer med 4-9 boende i varje. På Phyllebo finns det inte hiss.

Phyllebo är indelat i ”Gamla hemmet” och ”Nya hemmet”. Nya hemmet renoverades 2018-2019 och renovering av Gamla hemmet planeras till 2020-2021.

Rummen varierar i storlek men samtliga har badrum med dusch.

16 – 18 m² – 3 450 kr / månad (hyresfritt juni och juli)

20 – 23 m² – 3 915 kr / månad (hyresfritt juni och juli)


I hyran ingår värme, vatten, el och internet.

Rackarbo, Rackarbergsgatan 13

Rackarbo är beläget i Ekonomikumparken och består av 48 lägenheter.

På Rackarbo finns hiss, tvättstuga, förråd, bastu och cykelförråd för de boende. Här finner du planskisser över lägenheterna.

1 rum, 31 m² – 4 489 kr / månad

1,5 rum, 38 m² – 5 793 kr / månad

2 rum, 36 m² – 6 058 kr / månad (sökande i par ges förtur)

2 rum, 43 m² – 7 214 kr / månad (sökande i par ges förtur)

I hyran ingår värme och internet

Blanketter och köregler

Bostadsansökan

Du får endast räkna högskolepoäng och nationspoäng för avslutade terminer. Fr.o.m. 1 augusti 2019 får du räkna med poäng du tagit under vårterminen 2019.

För att få ställa dig i kön krävs intyg på betald medlemsavgift till Värmlands nation. För dig som börjar läsa vid UU/SLU till hösten går det bra att bli medlem vid nationen så snart du fått ditt antagningsbesked (kontakta 1Q på 1Q@varmlandsnation.se om du har frågor om nationsmedlemskap). För dig som redan är medlem och har ett giltigt nationskort räcker det att skicka med ett fotografi på kortet för att styrka ditt medlemskap.

Bostadskön rensas 1 februari och 1 augusti. Du som efter dessa datum önskar fortsätta stå i bostadskön måste skicka in en ny bostadsansökan.

Blankett för bostadsansökan

Studenthemmens bostadskö är inte baserad på hur länge varje sökande stått i kö. Istället sorterar vi bostadskön på vilken sökande som har flest högskolepoäng och flest nationspoäng.

Högskolepoäng
Varje högskolepoäng du tagit under tiden du varit medlem vid Värmlands nation räknas som ett bostadspoäng.

Nationspoäng
Varje nationspoäng du tagit som ämbetsman vid Värmlands nation räknas som ett bostadspoäng.

När du skickar in en bostadsansökan får du inte räkna med högskolepoäng eller nationspoäng från innevarande termin, utan endast från avslutade terminer. Endast poäng du tagit under tiden du varit medlem vid Värmlands nation räknas. Inför varje ny termin (1 februari respektive 1 augusti) tömmer vi bostadskön och därefter måste du skicka in en ny ansökan om du vill fortsätta stå i kön. Från dessa datum är det tillåtet att börja räkna med poäng från höstterminen respektive vårterminen.

När en bostad blir ledig kontaktar vi dig om du har flest bostadspoäng i kön. Du har då 24h på dig att tacka ja, sedan går erbjudandet vidare till nästa sökande i kön. Om du inte svarar på erbjudandet eller tackar nej till bostaden förlorar du inte din status som bostadssökande och vi kommer kontakta dig igen nästa gång en bostad blir ledig.

Om du inte längre vill få sådana erbjudanden meddelar du till intendent@varmlandsnation.se att du vill gå ur bostadskön. Om du får ett boende hos oss kommer du automatiskt att tas bort ur bostadskön.

1 februari och 1 augusti tömmer vi bostadskön och raderar alla ansökningar som skickats in innan respektive datum. De som därefter önskar stå kvar i kön måste skicka in en ny bostadsansökan.

Josefine har läst vid Uppsala universitet i fyra terminer men varit medlem vid Värmlands nation under endast en av dessa terminer, höstterminen 2018. Under den terminen tog hon 30hp samt var bibliotekarie vid nationen, vilket ger 8 nationspoäng. I april 2019 skickar hon in en bostadsansökan och får då räkna med de 30 + 8 poäng hon tagit under sin avslutade termin som medlem vid Värmlands nation. Hon får inte räkna högskolepoäng från de terminer då hon inte var medlem vid nationen och hon får inte räkna poäng hon tagit under våren 2019 eftersom den terminen inte är avslutad.

För att i möjligast mån försäkra oss om att studenthemmen används som bostäder åt just Värmlands nations studerande medlemmar genomför vi studie- och nationsmedlemskapskontroll varje termin. Det innebär att du som boende ska uppvisa intyg på att du är studerande vid Uppsala universitet eller SLU, och är medlem av Värmlands nation.

När det är dags att skicka in dessa intyg kommer vi meddela alla boende per e-post samt sätta upp anslag på hemmens anslagstavlor.

På vårterminen ska du skicka in registreringsintyg från Ladok som styrker att du är registrerade på 30hp vid Uppsala universitet eller SLU under vårterminen, samt intyg på att terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation erlagts (t.ex. genom att skicka in en bild av ditt nationskort).

På höstterminen ska du skicka in registreringsintyg från Ladok som styrker att du är registrerade på 30hp vid Uppsala universitet eller SLU under höstterminen, resultatintyg från Ladok som styrker att du blivit godkänd på minst 45hp under föregående två terminer, samt intyg på att terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation erlagts (t.ex. genom att skicka in en bild av ditt nationskort).

Undantag
Vissa boende omfattas av olika skäl inte av ovanstående krav. De vanligaste undantagen är att boende är heltidsarvoderad vid Värmlands nation eller att boende har ett äldre hyreskontrakt med annan definition av ’heltidsstuderande’ än den som används i de nya kontrakten. Om du tillhör en sådan undantagsgrupp ska du styrka det vid studiekontroll.

Viktig information för dig som har inneboende
Det är du som innehar förstahandskontraktet som är ansvarig för att skicka in intyg vid studiekontroll. Dessa ska även inkludera intyg som styrker att personen som hyr i andra hand har erlagt terminens medlemskapsavgift till Värmlands nation (t.ex. genom att skicka in en bild av sitt nationskort).

Under terminen kan även stickprovskontroller, uppföljande kontroller samt kontroll av hemförsäkring genomföras.